preskoči na sadržaj

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Login
e-DNEVNIK

 

 

BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 7. 11. 2009.

Ukupno: 702793
Ovaj mjesec: 9733
Danas: 203
Zadatci s natjecanja
Priloženi dokumenti:
17-Zadaci s natjecanja.pdf

Funkcije

 

Sljedeće programe riješiti upotrebom funkcija:

 1. Ispisati zbroj i umnožak znamenki prirodnog broja.
 2. Ispisati oplošje i obujam kocke kojoj je zadana duljina brida.
 3. Ispisati zbroj brojeva djeljivih s 13 iz intervala <200,400>
 4. Za učitano vrijeme u sekundama ispisati koliko je to sati, minuta i sekundi.
 5. Za zadani radijus i visinu stošca ispisati oplošje i obujam.
 6. Ispisati opseg i površinu kvadrata kojemu je zadana duljina dijagonale.
 7. Program ispisuje je li učitani broj savršen. (savršen broj je jednak zbroju svojih djelitelja osim sebe samoga)
 8. Program računa tangens kuta zadanog u stupnjevima, minutama i sekundama.
 9. Program ispisuje modul učitanog kompleksnog broja.
 10. Za zadanih n cijelih brojeva ispisati zbroj negativnih brojeva.

 

Priloženi dokumenti:
FUNKCIJE.ppt

Jednodimenzionalna polja

 

 1. Učitati niz x [20]. Ispisati:

a) najveći element i njegovu poziciju

b) najmanji element i njegovu poziciju

c) niz sortiran uzlazno

       2.  Ispisati 25 članova Fibonaccijevog niza za kojeg vrijedi

x [1]=1, x [2]=1, x [3]=x [1]+x [2], x [i]=x [i-1]+x [i-2]  (svaki element od 3. do posljednjeg je jednak zbroju svoja 2 prethodnika)

       3.   Učitati niz x [10]. Provjeriti na kojim mjestima  se pojavljuje neki učitani broj k.

       4.   Učitati dva niza a i b od po 10 elemenata. Ispisati nizove i niz c za koji vrijedi

             c [i] = (a [i] + b [i] )/2

       5.   Učitati dva niza a i b od po 10 elemenata. Ispisati niz c za koji vrijedi

            c [i] = max (a [i], b [i] )

       6.   Učitati string max duljine 50. Ispisati ga u više redova i to tako da se u 1.               redu nalazi 1 slovo, u 2. redu 2 slova, u 3. redu 3 slova itd. U posljednjem retku ispiše                se cijeli string.

       7.  Učitati rečenicu i ispisati je u inverznom poretku riječi

               (Nina je dobra -> dobra je Nina)

       8.  Učitati rečenicu i ispisati naopako riječ po izboru korisnika

              (korisnik zadaje broj riječi koju traži)

       9.   Učitati dva realna niza brojeva npr. a i b, koji imaju n elemenata (najviše 30).

              Treba:

a)      ispisati elemente nizova (polja) 

b)      ispisati treći niz brojeva koji je definiran formulom di = ai + bi

c)      izračunati i ispisati zbroj umnožaka elemenata sa jednakim indeksom

Suma = a1*b1 + a2*b2 + a3*b3 + … + an*bn

d)     ispisati nizove u dva stupca jedan pored drugog tako da su elementi istog indeksa u istom redu

10.   Učitati niz od n cijelih brojeva (najviše 50). Treba:

a)      ispisati upisani niz

b)      ispisati najveći i najmanji broj u nizu

c)      ispisati najveći negativni i najmanji pozitivni broj u nizu

d)     ispisati zbroj svih upisanih brojeva

e)      ispisati posebno zbroj svih pozitivnih, a posebno zbroj svih negativnih brojeva

f)       ispisati broj (količinu) pozitivnih i broj negativnih brojeva, te broj upisanih nula

g)      ispisati zbroj recipročnih vrijednosti pozitivnih brojeva

h)      ispisati zbroj kvadrata negativnih brojeva

i)        ispisati najprije negativne, a zatim pozitivne brojeve sa pripadajućim indeksom

j)        ispisati sortirani niz

11.    Učitati niz od n cijelih brojeva (najviše 40). Treba:

a)      ispisati upisani niz

b)      ispisati niz tako da najprije budu ispisani negativni brojevi, zatim upisane nule, te na kraju pozitivni brojevi

c)      ispisati najprije parne, a zatim neparne brojeve

d)     ispisati sve negativne elemente, njihove indekse, te broj negativnih elemenata

e)      ispisati zbroj znamenaka svakog elementa niza

12.  Učitati string i izračunati mu duljinu. Ako duljina stringa nije djeljiva s 4 onda dopuniti string s točkicam dok mu duljina ne bude djeljiva s 4. Ispisati dopunjeni string.

13.  Učitati string pa ispisati od koliko različitih slova sa taj string sastoji.

14.  Učitati string pa ga ispisati bez razmaka.

Matrice

 

Zadatke riješiti korištenjem funkcija. 

Za matrice tipa n*m ili kvadratne matrice n-tog reda podrazumijeva se da su n,m<10

 1. Učitati matricu n*m i ispisati je u obliku tablice. Naći i ispisati zbroj brojeva 2. reda i 3. stupca matrice.
 2. Učitati kvadratnu matricu n-tog reda. Ispisati umnožak te matrice i broja x.
 3. Za matricu n*m odrediti

a) koliko je članova većih od prosjeka matrice

b) maksimum i minimum reda kojeg izabere korisnik

c) broj nula

       4.  Za kvadratnu matricu n-tog reda ispisati

a)  je li matrica donja trokutasta

b)  zbroj elemenata sporedne dijagonale

c)  maksimum glavne dijagonale

      5.  Napišite program koji će unositi matricu n x m i prirodan broj a. Program treba pomnožiti svaki element matrice sa a i ispisati novonastalu matricu. 

6. Napišite program koji će unositi matricu n x m i zbraja sve elemente matrice

             7. Napišite program koji će unositi matricu n x m i zbraja sve pozitivne  elemente te matrice
            8. Napišite program koji će unositi matricu n x m i prirodan broj k. Program treba ispisati sve elemente k-tog retka
            9. Napišite program koji će unositi matricu n x m i ispisat najmanji element te matrice
          10. Napišite program koji će unositi kvadratnu matricu reda n i ispisivati umnožak  elemenata na glavnoj dijagonali
          11. Napišite program koji će unositi kvadratnu matricu reda n i ispisivati zbroj  elemenata  na sporednoj dijagonali
          12. Napišite program koji će unositi matricu n x m prirodan broj k<=n i prirodan broj L. Program treba sve elemente k-tog retka pomnožiti sa L i ispisati novonastalu matricu.
          13. Napišite program koji će unositi matricu n x m i prirodan broj k<=m. Program treba sortirati silazno sve elemente k-tog stupca i ispisati novonastalu matricu.

        14.  Učitati dvije kvadratne matrice 4. reda. Formirati matricu c koja nastaje kao zbroj tih dviju matrica. Za matricu c naći umnožak članova iznad glavne dijagonale.

Priloženi dokumenti:
vjezba 5.pdf
zadaci za vjezbu.pdf

preskoči na navigaciju