preskoči na sadržaj

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Login
e-DNEVNIK

 

 

BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 7. 11. 2009.

Ukupno: 702797
Ovaj mjesec: 9737
Danas: 207
Uvod u programiranje
Excel

Primjeri za vježbu za pisanu provjeru:

 

yes 1.                  yes 2. 

yes 3                   yes 4.

yes 5.                  yes 6.

yes 7.                  yes 8.

 

 

Access
Priloženi dokumenti:
access vjezba.pdf

Programiranje

Domaći rad (27.01.2016.)

 1. Učitati 3 cijela broja pa ispisati zbroj najvećeg i najmanjeg od njih.
 2. Učitati 3 prirodna broja. Ispisati one brojeve koji su neparni i djeljivi s 3 ili one koji su parni i djeljivi s 5.
 3. Učitati troznamenkast broj. Provjeriti je li zbroj njegovih znamenki djeljiv s nekim brojem x kojeg zadaje korisnik.

 


 

Ovo je besplatno okruženje za pisanje programa u C-u koje vam preporučam za rad. 

Release 10.05

http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/10.05

Release 12.11

http://sourceforge.net/projects/codeblocks/files/Binaries/12.11

 Preuzeti datoteku mingw-setup.exe.

Sve potrebne informacije o podešavanju programa naći ćete ovdje


Izrada dijagrama toka

Što je to algoritam i kako se crta dijagram toka.


Simulacija C programa koji zbraja 2 broja


Slijed

zadaci za vježbu


Grananje naredbom IF

zadaci za vježbu 1

zadaci za vježbu 2


1. Program od korisnika traži učitavanje jednog cijelog broja. Nakon upisivanja, na zaslon ispisuje je li učitani broj pozitivan, negativan ili je nula.

rješenje
2. Napravite program kojim ćete učitati jedan cijeli broj pa ispisati je li broj paran ili neparan.
rješenje
4. Napravite program koji će tražiti unošenje tri broja. Program treba pronaći i ispisati na zaslon najveći od njih.
rješenje
5. Napravite program koji će tražiti unošenje tri cijela broja i nakon toga ih poredati po veličini, od najmanjeg do najvećeg, te tako poredane ispisati na zaslon.
rješenje
6. Napravite program koji će omogućiti korisniku unošenje jednoga cijelog broja. Program treba na zaslonu ispisati je li upisani broj djeljiv s 2 ili nije.
rješenje
7. Napravite program kojim ćete učitati jedan cijeli broj pa ako je broj manji od 0 ispišite njegov sljedbenik, a u protivnom njegov prethodnik.
rješenje
8. Napravite program koji će omogućiti unošenje dva cijela broja. Program treba od većeg učitanog broja oduzeti manji i dobiveni rezultat ispisati na zaslon.
rješenje
9. Napravite program koji će za zadane duljine stranica trokuta izračunati njegovu površinu i opseg.
rješenje
10. Napravite program koji će omogućiti učitavanje koeficijenata linearne jednadžbe, izračunati njezino rješenje i ispisati ga na zaslon.
rješenje
12. Napišite program koji će omogućiti učitavanje koeficijenata kvadratne jednadžbe i računananje njenih rješenja.
rješenje
13. Napravite program koji će od korisnika tražiti unošenje tri cijela broja. Program treba izračunati i ispisati na zaslon drugi korijen apsolutne vrijednosti  srednjeg po veličini učitanog broja.
rješenje
14. Napravite program koji od korisnika traži unošenje kateta pravokutnog trokuta. Program treba izračunati i ispisati na zaslon oplošje i obujam stošca nastalog rotacijom trokuta oko njegove dulje katete.
rješenje
15. Napravite program koji od korisnika traži upisivanje koeficijenata kvadratne funkcije. Program treba izračunati i ispisati na zaslon je li ekstrem zadane funkcije minimum ili maksimum, kolika je njegova vrijednost i u kojoj točki se nalazi.
rješenje
16. Napravite program koji će omogućiti korisniku unošenje koeficijenata pravca i parabole. Program treba izračunati i ispisati na zaslon točke u kojima se pravac i parabola sijeku.
rješenje
18. Napravite program koji će od korisnika tražiti unošenje troznamenkastog broja. Program treba ispisati je li zbroj znamenki unesenog broja djeljiv s 3. Ako korisnik ne unese troznamenkasti broj program ga treba na to upozoriti.
rješenje
19. Napravite program koji će omogućiti unošenje troznamenkastog broja i na zaslon ispisati njegovu najmanju znamenku.
rješenje
 
20. Učitati bodove s pismenog ispita za 1 studenta. Ako je broj bodova manji od 0 ili veći od 100 ispisati odgovarajuću poruku i ponoviti unos. Za ostvarenih do 50 bodova ispisati poruku "pao si". Od 50 do 70 bodova ispisati poruku "imaš pravo na 1 usmeni", za bodove od 70 do 90 je poruka "imaš pravo na 2 usmena", a za 90 i više bodova ispisati "položio si ispit".
 

Grananje naredbom SWITCH


 

1. Napišite program koji omogućuje unošenje jednog cijelog broja i u ovisnosti o ostatku dijeljenja učitanog broja s brojem 7 ispisuje dan u tjednu. (0 za ponedjeljak, 1 za utorak, ..., 6 za nedjelju).

rješenje
2. Napišite program kojim će te učitati dva realna broja i odabirom željene računske operacije izračunati njihov zbroj, produkt ili kvocijent.
rješenje
3.   Napravite program koji će za zadane stranice pravokutnika izračunati opseg, površinu ili duljinu dijagonale zadanog pravokutnika, ovisno o izboru korisnika.
rješenje
 
5.    Napravite program koji će, koristeći case naredbu i jednu numeričku cjelobrojnu varijablu, na zaslon ispisati mjesec u godini.
 
6.   Napravite program koji će omogućiti zadavanje dva kompleksna broja. Ovisno o odabiru korisnika, program treba izračunati i ispisati rezultat zbrajanja, oduzimanja, množenja ili dijeljenja zadanih brojeva.
rješenje
7.   Napravite program kojim će te na zaslon ispisati izbornik u kojem korisnik odabire geometrijski lik za koji želi izračunati površinu i opseg (kvadrat, pravokutnik, pravokutni trokut ili krug). Nakon korisnikova odabira, program treba omogućiti unošenje potrebnih podataka, te izračunati i ispisati površinu i opseg zadanog lika.
rješenje
8.    Napravite program koji će od korisnika tražiti učitavanje cijelog broja. Program treba riječima ispisati znamenku na mjestu desetice unesenog broja.
rješenje
9.    Napravite program koji od korisnika traži unošenje datuma u obliku dd mm gggg (21 06 2004). Program treba upisani datum ispisati na zaslon tako da brojčani zapis mjeseca zamijeni njegovim imenom.
rješenje
10.    Napravite program koji će od korisnika tražiti unošenje brojnika i nazivnika za dva razlomka. Ovisno o želji korisnika, program treba ispisati zbroj, razliku, umnožak ili kvocijent unesenih razlomaka. Rezultat treba ispisati u obliku razlomka.
rješenje
11.   Za dobivanje slova na mobitelu pritisnemo odgovarajuću tipku nekoliko puta. Slova su poslagana na ovaj način:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
. , ? ! A B C D E F G H I  J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Za željeno slovo pritisnemo odgovarajuću tipku određeni broj puta. Isto tako, ako pritisnemo tipku više puta nego je na njoj znakova, znakovi će se ciklički ponavljati.

Napišite program koji će unositi pritisnututipku na mobitelu i broj koji će predstavljati koliko je puta tipka pritisnuta te će ispisati koje slovo bi ta kombinacija predstavljala.

primjer:

ulaz             ispis

2                    A

7

 

 

Zadaci za vježbu iz petlje FOR


 

 
 1. Napiši program koji će zbrojiti sve cijele brojeve od 200 do 300 koji su djeljivi s 5, ali nisu ujedno djeljivi i sa 6. Koliko ima takvih bojeva?
 2. Omogući korisniku unos n brojeva. Ispiši aritmetičku sredinu onih brojeva koji su bili >20.
 3. Učitaj izostanke za n učenika. Ispiši broj izostanaka po jednom učeniku te koliko je učenika imalo više od 20 izostanaka.
 4. Program omogućuje unos n brojeva. Za svaki uneseni broj koji je >0 ispisati njegov drugi korijen, ako je uneseni broj <0 ispisati njegov kvadrat, a ako se unese 0 treba ponoviti unos.
 5. Za n učenika zadati ocjene iz matematike, hrvatskog i informatike. Izračunaj prosjek iz matematike. Koliko učenika ima 5 iz hrvatskog, a koliko ima manje od 4 iz informatike? Napiši program.     
 6. Izračunaj sumu kvadrata prvih n prirodnih brojeva.
 7. Program za zadani cijeli broj n računa n!  (n!=1*2*3*...*(n-1)*n )     
 8. Napiši program koji će 10 puta provjeriti nečije znanje množenja, pa će ispisati koliko je bilo točnih odgovora u %.
 9. Za 10 vrijednosti varijable x izračunaj vrijednost funkcije
  F(x)=(2x-5)/(6x+4). Ako funkcija nije definirana (nazivnik je jednak 0) ispisati odgovarajuću poruku. Koliko puta funkcija nije bila definirana?
 10. Napiši program koji će izračunati sumu prvih n prirodnih brojeva koji su djeljivi s nekim zadanim brojem x. Koliko ima takvih brojeva?

11.  Za grupu od n studenata unijeti bodove s pismenog i usmenog dijela ispita te godinu studija koju pohađaju.  Ispisati:

a) koliko je studenata prošlo (pismeni prolazi sa 30 bodova, a usmeni sa 40)
b) prolaznost na 3. godini

c) broj studenata na drugoj godini

d) koliko ima studenata koji su položili pismeni, a nisu  usmeni ispit

12.  Za svakog od n putnika unose se podaci: broj komada prtljage i ukupna težina prtljage. Poznato je da putnik ne placa za prtljagu ako joj težina ne prelazi 30 kg, u suprotnom za svaki kilogram više mora platiti x kuna Odredi:

a)  ukupnu zaradu od prekomjerne prtljage
b)  broj putnika koji imaju više od 3 komada prtljage
c)  prosječnu težinu jednog komada prtljage
d)  koliko je najviše plaćeno za prtljagu

rješenje

smileyZadatci s petljama

preskoči na navigaciju