preskoči na sadržaj

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Login
BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 7. 11. 2009.

Ukupno: 585856
Ovaj mjesec: 5355
Danas: 216
KALENDAR
« Svibanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
Prikazani događaji

KORISNI LINKOVI

Agencija za odgoj i obrazovanje

                                                                                               

 

 

UPISI UČENIKA U 1. RAZRED U ŠK.GOD. 2019./2020.

 

DATUMI ZAPRIMANJA UPISNICA I OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS (predaja upisnica i dokumenata):

ZA LJETNI ROK

17.7.2019. god. (srijeda) do 19.7.2019. god. (petak)

u vremenu od  8.00 sati do 12.00 sati

ZA JESENSKI ROK

30.8.2019. god. (petak)

u vremenu od  8.00 sati do 10.00 sati

           POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS:

1. SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM OSMOM RAZREDU (original)

2. UPISNICA (popunjena i potpisana)

3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

4. OSTALI DOKUMENTI KOJIMA SU OSTVARENA DODATNA PRAVA ZA UPIS

5. POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OBRAZOVANJA (200,00kn, odnosno 2500,00kn za strane državljane)

Primjer pravilno ispunjene prijavnice:

    1. PROGRAMI OBRAZOVANJA:

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR (TRI ODJELJENJA – 72 UČENIKA)

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU (JEDNO ODJELJENJE – 24 UČENIKA)

  1. DATUMI ZAPRIMANJA UPISNICA I OSTALE DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA UPIS

(predaja upisnica i dokumenata):

ZA LJETNI ROK

17.7.2019. god. (srijeda) do 19.7.2019. god. (petak)

u vremenu od  8.00 sati do 12.00 sati

ZA JESENSKI ROK

30.8.2019. god. (petak)

u vremenu od  8.00 sati do 10.00 sati

  1.  PREDMET POSEBNO VAŽAN ZA UPIS (KOJEG ODREĐUJE ŠKOLA):

za zanimanje  STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - Tehnička kultura

za zanimanje  TEHNIČAR ZA MEHATRONIKUKemija

 

NASTAVNI PREDMETI KOJI SE BODUJU PRI UPISU:

STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR - Matematika, Hrvatski jezik, prvi strani  jezik, Fizika, Kemija i Tehnička kultura

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU - Matematika, Hrvatski jezik, prvi strani  jezik, Fizika, Kemija i Tehnička kultura

 

  1. NATJECANJE IZ ZNANJA KOJE SE VREDNUJE PRI UPISU:

 

za zanimanje  STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR -  „Mladi tehničar“

za zanimanje TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU -  državno Natjecanje iz kemije

 

  1. ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI:
     

ZA ZANIMANJE STROJARSKI RAČUNALNI TEHNIČAR

            ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI SU:

            Uredan vid, stereovid, uredan sluh, raspoznavanje boja, uredna funkcija mišićno-koštanog, dišnog i srčano-žilnog sustava. uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, stabilno stanje svijesti i uredna ravnoteža.

Za navedeno je potrebna LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA.

 

ZA ZANIMANJE TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

           ZDRAVSTVENI ZAHTJEVI SU:

Uredan vid, stereovid i raspoznavanje boja, uredan sluh, uredna ravnoteža i stabilno stanje svijesti, uredno kognitivno, emocionalno i psihomotoričko funkcioniranje, uredna funkcija mišićno-koštanog sustava, uredna funkcija srčano-žilnog i dišnog sustava.

Za navedeno je potrebna LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA.

 

  1. POPIS DOKUMENATA POTREBNIH ZA UPIS:

1. SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM OSMOM RAZREDU (original)

2. UPISNICA (popunjena i potpisana)

3. LIJEČNIČKA SVJEDODŽBA MEDICINE RADA

4. OSTALI DOKUMENTI KOJIMA SU OSTVARENA DODATNA PRAVA ZA UPIS

5. POTVRDA O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE OBRAZOVANJA

 

7.  OBVEZNI STRANI JEZIK:
                 ISKLJUČIVO ENGLESKI JEZIK.

8.  DATUM PROVOĐENJA ISPITA PROVJERE ZNANJA IZ ENGLESKOG JEZIKA ZA ONE   UČENIKE KOJI NISU UČILI ENGLESKI JEZIK U OSNOVNOJ ŠKOLI, A U TRAJANJU OD MINIMALNO 4 ŠKOLSKE GODINE JE:

 

LJETNI UPISNI ROK

18.6.2019. god. (utorak)

u 9.00 sati  (za učenike s teškoćama u  razvoju).         

02.7.2019. god. (utorak)

u 9.00 sati

 

JESENSKI UPISNI ROK

20. 8. 2019. god. (utorak)

u 9.00 sati (za učenike s teškoćama u razvoju)

23. 8. 2019. god. (petak)

u 9.00 sati

 

9.   NEMA IZVOĐENJA NASTAVE NA STRANIM JEZICIMA

 

10.  NAKNADA ZA TROŠKOVE ŠKOLOVANJA
 

                        Iznosi  200,00 kuna po učeniku (prema odluci Školskog odbora i Odluke Osnivača Splitsko-dalmatinske županije KLASA: 602-03/19-01/0107 URBROJ:2181/1-08-01/07-19-0012  od 29. svibnja 2019.

 

11. GODIŠNJI TROŠKOVI ŠKOLOVANJA ZA KANDIDATA KOJI JE STRANI DRŽAVLJANIN IZ ZEMLJE IZVAN EUROPSKE UNIJE, a koji ne ispunjava ni jedan od uvjeta za upis bez plaćanja troškova školovanja navedenih u čl. 3. Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, iznose 2.500,00 kuna.

 

12.  ROKOVI ZA UPIS UČENIKA U PRVI RAZRED:

Sukladno točkama X., XI. i XII. Odluke o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2019./2020.

 

  LJETNI UPISNI ROK
 

 

Opis postupaka

 

Datum

Početak prijava u sustav

27.5.2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

14.6.2019.

Početak prijava obrazovnih programa

26.6.2019.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

30.6.2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

1.-5.7.2019.

Rok za dostavu dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis)

26.6.2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27.5. - 26.6. 2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

8.7.2019.

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

9.7.2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

10.7.2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju prijavnice Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

12.7.2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

13.7.2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao (škole same određuju točne datume za zaprimanje upisnica i dodatne dokumentacije unutar ovdje predviđenog razdoblja i objavljuju ih u natječaju te na svojoj mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole)

15.-19.7.2019.

Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

20.7.2019.

Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok

12.8.2019.

 

JESENSKI UPISNI ROK                                      
 

 

Opis postupaka

 

Datum

Početak prijava u sustav i prijava obrazovnih programa

21.8.2019.

Završetak registracije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH

23.8.2019.

Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitoga sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

Dostava dokumentacije redovitih učenika (stručno mišljenje HZZ-a i ostali dokumenti kojima se ostvaruju dodatna prava za upis i sl.)

21.8.2019.

Završetak prijave obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere

22.8.2019.

Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata

23.8.2019.

Unos prigovora na osobne podatke, ocjene, natjecanja, rezultate dodatnih provjera i podatke na temelju kojih se ostvaruju dodatna prava za upis

Završetak unosa rezultata s popravnih ispita

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete

26.8.2019.

Završetak prijava obrazovnih programa

Početak ispisa prijavnica

27.8.2019.

Krajnji rok za zaprimanje potpisanih prijavnica (učenici donose razrednicima, a ostali kandidati šalju Središnjem prijavnom uredu)

Brisanje s lista kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete ili dostavili prijavnice

28.8.2019.

Objava konačnih ljestvica poretka

29.8.2019.

Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja (potvrda liječnika školske medicine, potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada i ostali dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis) srednje škole.

Dostava potpisanog obrasca o upisu u I. razred srednje škole (upisnice) u srednju školu u koju se učenik upisao

30.8.2019.

Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka

1.9.2019.

 

PRIJAVA KANDIDATA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

 

  LJETNI UPISNI ROK
 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

27.5.-10.6.2019.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

27.5.-10.6.2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

27.5.-17.6.2019.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

27.5.-17.6.2019.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

17.6.2019.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

18.-19.6.2019.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

21.6.2019.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

26.6.2019.

 

JESENSKI UPISNI ROK
 

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u uredima državne uprave u županiji odnosno Gradskom uredu za obrazovanje Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe

16. i 19.8.2019.

Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH

16. i 19.8.2019.

Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH Središnjem prijavnom uredu

 

16. i 19.8.2019.

Upisna povjerenstva ureda državne uprave unose navedene odabire u sustav NISpuSŠ

16. i 19.8.2019.

Zatvaranje mogućnosti unosa odabira kandidata

19.8.2019.

Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav

20.8.2019.

Rangiranje kandidata s teškoćama u razvoju sukladno listama prioriteta

 

21.8.2019.

Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa

21.8.2019.

 

13.  OSTALI KRITERIJI I UVJETI UPISA određeni su ODLUKOM O UPISU UČENIKA U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020. NN 53/2019