preskoči na sadržaj

Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split

Login
e-DNEVNIK

 

 

BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 7. 11. 2009.

Ukupno: 702792
Ovaj mjesec: 9732
Danas: 202
HOLOKAUST PROJEKT

Dijeljenje primjera dobre prakse: Projektna nastava; Međupredmetna korelacija

Obrazovni program: Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku

Razredni odjeli: 1.-4. razred

Fond sati: 2-4 školska sata

Nastavnice: Mirjana Kamber, nastavnica povijesti ietike, mentorica i Nikolina Dolfić, stručna suradnica-knjižničarka

Način izvođenja: nastavni materijal pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu

NASTAVNE JEDINICE:

1. Romi u vrijeme Holokausta (1. i 2. razred)

- Nastavna priprema

- Prilog 1. Prvo su došli - tekst pjesme

- Prilog 2. Identifikacijske oznake

- Prilog 3. Romi za vrijeme Holokausta

- Poveznice na kratke filmove i videa

- Prilog 5. Tablica za samovrednovanje

2. Akcija Diane Budisavljević (3. i 4. razredi)

- Nastavna priprema "Akcija Diane Budisavljević"

- Prezentacija

- Prilozi

QR Code na Padlet uradak: Zid sjećanja (primjer kako treba izgledati završni zadatak)

NASTAVNI PREDMETI ELEMENTI STROJEVA, DIZAJNIRANJE POMOĆU RAČUNALA I STROJARSKE KONSTRUKCIJE

Dijeljenje primjera dobre prakse: Projektna nastava; Međupredmetna korelacija

Obrazovni program: Strojarski računalni tehničar i Tehničar za mehatroniku

Fond sati: 10 školskih sati

Nastavnik: Zlatko Žure, dipl. ing., nastavnik, mentor strojarske skupine predmeta

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu

Učenici tijekom cijele nastavne godine kroz sve strukovne nastavne predmete rade na projektnoj nastavi od ideje do realizacije. Pri tome se vrši međupredmetna korelacija između nastavnih predmeta u cilju provođenja nastave kroz funkcionalno povezivanje sadržaja različitih predmeta i to:

- unutarpredmetna korelacija (korelacija unutar nastavnog sadržaja jednog nastavnog predmeta)

- međupredmetna korelacija (korelacija s određenim nastavnim sadržajima drugih nastavnih predmeta u istom nastavnom godištu)

Također, tamo gdje je moguće nastoji se provoditi i vertikalna korelacija (korelacija među godištima/razredima).

Postavljen je primjer projektnog zadatka na temu zavojne torzijske opruge, koji je povezan međupredmetno (Strojarske konstrukcije → Dizajniranje proizvoda pomoću računala), a prethodno je provedena i vertikalna korelacija između nastavnog predmeta Elementi strojeva (druga godina) i Strojarskih konstrukcija (treća godina).

Obrazovni materijali sadrže skripte (proračun zadataka), na temelju kojih su konstruirani radionički i sklopni crteži strojnih dijelova u računalnom programu AutoCAD i 3D modeli u CATIA V5. Sve je popraćeno i s videozapisima objavljenima na platformi pCloud.

  • Elementi strojeva (druga godina)

1_Torzijska zavojna opruga

2_Proračun zavojne torzijske opruge

3_Izrada radioničkog crteža zavojne torzijske opruge

  • Dizajniranje proizvoda pomoću računala (treća godina)

4_Konstrukcija zavojne torzijske opruge u 3D-CATIA V5

  • Strojarske konstrukcije

5_Proračun prigušnice_opruga; očni vijak; U vijak (2 školska sata)

6_Izrada radioničkih crteža prigušnice (2 školska sata)

7_Izrada sklopnog crteža prigušnice (2 školska sata)

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKI I MEDIJSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE U PROJEKTNOJ NASTAVI

I.

Dijeljenje primjera dobre prakse: jedan dio aktivnosti u sklopu eTwinning projekta „Faust Vrančić, očima naših učenika“

Projektna nastava:

Međupredmetna korelacija -  povijest, geografija, hrvatski jezik, KIMMO

Međupredmetne teme -  GOO, IKT, UKU, OSR

Koordinatorica projekta: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Nastavnice koje su sudjelovale u ovim aktivnostima: Mirjana Kamber, prof., Ravena Čizmić Kvasina, prof., Sanja Ogrebić, prof.

Razredni odjel: 2. razred

Fond sati: 1 školski sat - uvodni sat, 5 školskih sati - rješavanje problemskog zadatka, rad na projektu

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu. Uvodni sat predaje stručna suradnica knjižničarka u suradnji s nastavnicom hrvatskog jezika, a ostale sate provodi u suradnji s nastavnicama geografije i povijesti.

Materijale je izradila knjižničarka Nikolina Dolfić. Problemski zadatak osmislila je nastavnica geografije Ravena Čizmić Kvasina.

Materijali:

Prezi prezentacija Faust Vrančić

Uvodni sat

Problemski zadatak

Kahoot kviz

Lista samovrednovanja grupnog rada

Analitička rubrika - vrednovanje plakata

 

II.

Dijeljenje primjera dobre prakse: Holokaust projekt

Projektna nastava; Međupredmetna korelacija

Predmetno područje:  - Knjižnično-informacijski i medijski odgoj i obrazovanja - Povijest  (Poučavanje o holokaustu i sprečavanju zločina protiv čovječnosti)                                     

Nastavna jedinica:  Život židovske djece prije, za vrijeme i nakon holokausta

Razredni odjel: 2. razred

Fond sati: 2 školska sata

Nastavna tema: - Samostalno pronalaženje i vrednovanje informacija

- Razdoblje holokausta i Drugog svjetskog rata

Tip nastavnoga sata:  kombinirani - obrada novog gradiva i ponavljanje

Ishodi nastavnoga sata: 

- samostalno pretraživati  i vrednovati informacije; povezivati knjižnično-informacijska i medijska znanja s drugim  predmetima 

- razumjeti zbivanja u svijetu za vrijeme Drugog svjetskog rata, objasniti što je to holokaust, razmišljati o moralnim pitanjima  

- prepoznati važnost sprečavanja da se zločin, kao što je bio holokaust, ponovi.

Međupredmetna korelacija: hrvatski jezik, medijska kultura, vjeronauk, geografija, fizika, engleski jezik

Međupredmetne teme: građanski odgoj i obrazovanje, učiti kako učiti, upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž. prof.

Materijali:

PPT prezentacija - Život Židova i židovske djece prije, za vrijeme i nakon holokausta

Izlazna kartica

KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKI I MEDIJSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

I.

Dijeljenje primjera dobre prakse:  KIMOO; Međupredmetna korelacija

Razredni odjel: 3. razred

Fond sati: 1 školski sat

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Međupredmetna korelacija: KIMOO, Hrvatski jezik, strukovni predmeti

Međupredmetne teme: IKT, Poduzetništvo

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu.

Materijali:

PPT prezentacija Zaštita intelektualnog vlasništva - autorska i srodna prava, industrijski dizajn

Infografika

II.

Dijeljenje primjera dobre prakse:  KIMMO, Međupredmetna korelacija

Razredni odjel: 4. razred

Fond sati: 1 školski sat

Stručna suradnica - knjižničarka: Nikolina Dolfić, dipl. knjiž., prof.

Međupredmetna korelacija: KIMOO, Hrvatski jezik, strukovni predmeti

Međupredmetne teme: IKT, UKU

Način izvođenja: nastavni materijal  pogodan je za izvođenje uživo te za nastavu na daljinu.

Materijali:

PPT prezentacija Upute za izradu Završnog rada

Infografika

Zadatci – grupna aktivnost

preskoči na navigaciju