2020-12-03 15:14:05

ODJEL MATEMATIKE NA PMF - SVE O UPISIMA
Odjel za matematiku PMF-a u Splitu će održati kratku prezentaciju za maturante u kojoj će predstaviti smjerove matematičkih studija, mogućnosti i uvjete studiranja matematike na PMF-u u Splitu, a profesori i studenti će odgovoriti na sva pitanja zainteresiranih učenika.
Prezentacija će se održati online, na platformi Zoom, u srijedu 09.12.2020. u 19:30h, a može joj se pristupiti preko linka:
Pozivaju se svi zainteresirani maturanti da se priključe!
 

Tehnička škola Split