2019-12-15 13:53:10

STRUČNI SKUP ŽSV U OBRAZOVNOM SEKTORU STROJARSTVA; BRODOGRADNJE I METALURGIJE / Ema e-Škole/edukacija/8340

            VREDNOVANJE UČENIKA U STRUKOVNIM PREDMETIMA​

Stručni skup ŽSV u obrazovnom sektoru strojarstva, brodogradnje i metalurgije održan je  28. studenog 2019. godine  u vremenu od 14.30 do 19.00 sati u Tehničkoj školi za strojarstvo i mehatroniku, Split

Skup je bio namijenjen stručnom usavršavanju nastavnika obrazovnog sektora strojarstva, brodogradnje i metalurgije.

Cilj skupa:  Jačanje pedagoških i specifičnih metodičkih kompetencija nastavnika

 Sadržaj skupa:

Radionica: Vrednovanje učenika u strukovnim predmetima

Ishodi učenja:

Sudionici će nakon radionice biti u stanju:

  • Razlikovati formativno i sumativno vrednovanje.
  • Izraditi elemente vrednovanja za postavljene primjere.
  • Primijeniti vrednovanje za učenje, vrednovanje kao učenje i vrednovanje naučenog u nastavnim predmetima strojarske skupine.

Radionicu je vodila Vesna Plenča, dipl. ing.


Tehnička škola Split